Chuyên ngành các hệ thống thông minh và IoT

Chuyên ngành các hệ thống thông minh và IoT chuyên đào tạo về các công nghệ và hệ thống thông minh (Smart), công nghệ IoT:truyền dữ liệu, cảm biến y, cơ cấu chấp hành; khai phá và phân tích dữ liệu (Big Data, Data Mining...), lập trình nhúng và lập trình ứng dụng IoT... 

Việc làm sau tốt nghiệp:

  •  Nghiên cứu, thiết kế các sản phẩm, giải pháp, lập trình, phát triển các ứng dụng thông minh và IoT;
  •  Thiết kế, quy hoạch giải pháp IoT, các hệ thống thông minh; quản lý, vận hành các hệ thống thông minh và IoT; 

Nơi làm việc:

  • Các cơ sở nghiên cứu, phát triển nền tảng, thiết bị thông minh và  IoT;
  • Các đơn vị cung cấp dịch vụ, giải pháp mạng, hạn tầng mạngcho hệ thống thông minh và IoT (Viettel, VNPT, FPT...);
  • Các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị, giải pháp IoT;
  • Các lĩnh vực khác cần sử dụng, vận hành hạ tầng, nền tảng hệ thống thông minh và IoT: các cơ quan nhà nước, nước ngoài; nông nghiệp, điện lực, ngân hàng, y tế, giao thông, quốc phòng - an ninh...

Chi tiết chuyên ngành: xem tại đây