Chuyên ngành mạng viễn thông và máy tính

Chuyên ngành mạng viễn thông và máy tính chuyên đào tạo về các công nghệ truyền dữ liệu, mạng máy tính và viễn thông; các công nghệ lập trình, thiết kế, tích hợp, xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng mạng và dịch vụ mạng.

Việc làm sau tốt nghiệp:

- Thiết kế, quy hoạch, tích hợp, phát triển ứng dụng  trênmạng máy tính và truyền dữ liệu;

- Phân tích, quản trị, giám sát, đảm bảo chất lượng mạng và dịch vụ mạng viễn thông và máy tính;

Nơi làm việc:

- Các cơ sở nghiên cứu, phát triển hạ tầng, giải pháp mạng viễn thông và máy tính;

- Các đơn vị cung cấp dịch vụ, giải pháp mạng, lắp ráp, bảo trì hệ thống mạng (Cisco, Huawei, Viettel Telecom, VNPT Media, FPT IS, CMC...);

- Các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị mạng viễn thông và máy tính;

- Các lĩnh vực khác cần sử dụng, vận hành hạ tầng mạng viễn thông và máy tính như: điện lực, ngân hàng, giao thông, quốc phòng - an ninh...

 

Chi tiết chuyên ngành: xem tại đây