Thông tin chi tiết CN các hệ thống thông minh và IoT

Dự báo đến năm 2020 sẽ có khoảng 50 tỷ thiết bị IoT kết nối với nhau (CISCO); có khoảng 25 tỷ hệ thống nhúng và hệ thống thông minh được triển khai trong thực tế; lượng dữ liệu khổng lồ khoảng 50 ngàn tỷ Gigabytes và giá trị thị trường IoT ước tính 7.1 ngàn tỷ USD [2]. Trước bối cảnh phát triển mạnh mẽ và khả năng ứng dụng của xu hướng công nghệ này trong các lĩnh vực của đời sống nói chung và Năng lượng nói riêng, chuyên ngành Kỹ sư Các hệ thống thông minh và IoT tại Trường Đại học Điện lực (EPU) đã được thiết kế và bắt đầu tuyển sinh từ năm 2019 [3]. Chuyên ngành Các hệ thống thông minh và IoT là một trong những chuyên ngành có tính liên ngành cao liên quan đến công nghệ và máy tính, có khả năng ứng dụng cao và có ảnh hưởng tích cực tới sự phát triển của nền kinh tế số ở Việt nam cũng như trên Thế giới [4]. Đây là ngành đào tạo đang có tốc độ phát triển rất mạnh trên thế giới do nhu cầu lớn và ngày càng gia tăng của tất cả mọi lĩnh vực nghiên cứu phát triển, sản xuất, dịch vụ và đời sống xã hội. Theo Cục Thống kê Lao động của Mỹ, tỷ lệ tăng trưởng cho các công việc liên quan đến công nghệ và máy tính dự kiến sẽ tăng trưởng 12% từ năm 2014 đến năm 2024 và bổ sung thêm 488.500 việc làm mới. Và phần lớn trong số đó là tập trung và phát triển các công nghệ điện toán đám mây, Big Data và IoT. Mức lương trung bình cho các ngành nghề công nghệ cũng không ngừng tăng và luôn giữ vị trí đứng đầu trong các ngành nghề [5]. Đây cũng là hướng ưu tiên phát triển trong chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn mới của Đảng và Nhà nước ta [6]. Trong chiến lược phát triển của Nhà nước, nhu cầu nhân lực chất lượng cao ngành Công nghệ Thông tin, Truyền thông nói chung và lĩnh vực Các hệ thống thông minh và IoT nói riêng của nước ta trong vòng 20 năm tới được xác định với quy mô lên tới hàng triệu kỹ sư. Ngay trong thời gian vừa qua, lĩnh vực này đã thu hút sự quan tâm đầu tư phát triển rất lớn của các tập đoàn viễn thông và công nghệ thông tin lớn trong nước và quốc tế như: Viettel, VNPT, Mobifone, FPT, CMC, Samsung, LG, Intel, Microsoft, IBM, Google, Chương trình đào tạo kỹ sư chuyên ngành Các hệ thống thông minh và IoT của EPU bao gồm 10 kỳ học (tương đương 4.5 năm): trong đó 08 kỳ đầu tiên, sinh viên được học các kiến thức cơ bản, cơ sở ngành về Điện tử và Truyền thông; Ở kỳ thứ 9, sinh viên được học các kiến thức cơ bản về Hệ thống thông minh và IoT như Kiến trúc và giao thức IoT, Trí tuệ nhân tạo cho đến các môn học cung cấp các kỹ năng thực hành và phát triển ứng dụng thực tế như: Phát triển ứng dụng IoT, Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động, Phân tích dữ liệu lớn cho hệ thống IoT. Bên cạnh đó chương trình đào tạo còn cung cấp các môn học hỗ trợ cho việc phát triển các ứng dụng tiên tiến trong thực tế như Điện toán đám mây và Mạng cảm biến không dây. Sinh viên sẽ phải vận dụng các kiến thức đã học trước về phần điện tử, truyền thông và IoT để thực hiện đồ án môn học (Đồ án Các hệ thống thông minh và IoT). Để hoàn thành chương trình đào tạo kỹ sư (kỳ 10), sinh viên bắt buộc phải thực tập tốt nghiệp tại các doanh nghiệp và làm đồ án tốt nghiệp theo định hướng chuyên ngành Các hệ thống thông minh và IoT. Sinh viên được học tập và nghiên cứu trong môi trường giáo dục đại học chuẩn mực và chất lượng, với đội ngũ giảng viên có trình độ cao được đào tạo từ các trường đại học và viện nghiên cứu ở trong và ngoài nước, có kinh nghiệm và có nhiều thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu (50% có học vị tiến sĩ, 20% có học hàm phó giáo sư). Sinh viên sẽ được sử dụng hệ thống giảng đường, phòng thí nghiệm, phòng thực hành và thư viện hiện đại. Trong quá trình học tập, sinh viên cũng sẽ có điều kiện được thực tập và thực hành nghề nghiệp tại một số doanh nghiệp hàng đầu về CNTT, Điện tử và Truyền thông đồng thời cũng là các đơn vị có quan hệ hợp tác, liên kết với trường như: VNPT, Viettel, FPT, Samsung, CMC… Sinh viên tốt nghiệp Chuyên ngành Kỹ sư Các hệ thống thông minh và IoT tại Trường Đại học Điện lực (EPU) được cung cấp các kiến thức, kỹ năng và cơ hội việc làm như sau:

Kiến thức:

 Trang bị cho người học kiến thức nền tảng về Điện tử - viễn thông cũng như các kiến thức, các công nghệ chuyên sâu của chuyên ngành Các hệ thống thông minh và IoT. Các kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành này có khả năng nghiên cứu phát triển, thiết kế, chế tạo, triển khai các hệ thống thông minh như nhà thông minh, thành phố thông minh, lưới điện thông minh, giao thông thông minh, nông nghiệp thông minh, sản xuất thông minh... Có kiến thức chuyên sâu về Mạng và thiết bị IoT: mạng cảm biến không dây, cơ cấu chấp hành, khai phá và phân tích dữ liệu, lập trình nhúng, lập trình ứng dụng IoT.

 Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật;

 Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc;

 Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong lĩnh vực Hệ thống thông minh và IoT

 Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn.

Kỹ năng:

 Có kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp trong việc phân tích, ứng dụng, thiết kế, chế tạo, nghiên cứu, phát triển, triển khai, vận hành và đảm bảo kỹ thuật cho Các hệ thống thông minh và IoT

 Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác;

 Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi;

 Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm;

 Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp

Vị trí làm việc sau tốt nghiệp Các kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành Các hệ thống thông minh và IoT có thể làm việc với vai trò:

 Nghiên cứu viên tại các cơ sở nghiên cứu, phát triển nền tảng, thiết bị thông minh và IoT với vai trò nghiên cứu phát triển sản phẩm, giải pháp mới; kỹ sư lập dự án, thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo trì, giám sát, điều hành kỹ thuật, hỗ trợ khách hàng, kinh doanh các sản phẩm điện tử viễn thông và IoT.

 Kỹ sư tại các đơn vị cung cấp dịch vụ, giải pháp mạng, hạ tầng mạng cho hệ thống thông minh và IoT (Viettel, VNPT, FPT...); Các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị, giải pháp IoT; Các lĩnh vực khác cần sử dụng, vận hành hạ tầng, nền tảng hệ thống thông minh và IoT: các cơ quan nhà nước, nước ngoài; nông nghiệp, điện lực, ngân hàng, y tế, giao thông, quốc phòng - an ninh..

 Lập trình viên, đặc biệt là thiết kế và phát triển các phần mềm cho các hệ thống thông minh và IoT… tại các công ty phần mềm (FPT Software, VNPT Software,..)