Cơ cấu tổ chức

TT GIẢNG VIÊN THÔNG TIN HƯỚNG NGHIÊN CỨU
1

TS. Nguyễn Lê Cường

Phó hiệu trưởng, Trưởng khoa ĐTVT

Email: cuongnl@epu.edu.vn

- Thiết kế hệ thống nhúng, FPGA, DSP

- Mô phỏng hệ thống và thiết kế thiết bị thông tin số.

- Bảo mật thông tin

- Phát triển các ứng dụng, giải pháp ICT.

    - Phát triển các ứng dụng, giải pháp điện tử và truyền thông trong ngành điện.
2

TS. Phạm Duy Phong

Phó Trưởng khoa ĐTVT

Email: phongphd@epu.edu.vn

- Thông tin vô tuyến, di động

- Trường điện từ, truyền sóng và anten.

- Tiếp đất, chống sét, chống ảnh hưởng của đường dây điện lực sang hệ thống thông tin, viễn thông, tín hiệu.

    - Ứng dụng công nghệ điện tử, viễn thông, CNTT nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.
3

TS. Lê Anh Ngọc

Phó Trưởng khoa ĐTVT

Email: anhngoc@epu.edu.vn

- Truyền thông di động và không dây.

- Các mạng không dây thế hệ mới.

- Truyền thông thời gian thực.

- Các hệ thống nhúng

- Các hệ thống tính toán thông minh. 
4

TS. Nguyễn Nam Quân

Chủ tịch Hội đồng Khoa ĐTVT

Email: quannn@epu.edu.vn

- Nghiên cứu thiết kế các hệ thống nhúng, xử lý số tín hiệu sử dụng DSP, FPGA...

  - Tư vấn thiết kế, tích hợp các giải pháp công nghệ thuộc lĩnh vực điện tử, viễn thông
5

PGS.TS Bạch Nhật Hồng

Giảng viên

Email: hongbn@epu.edu.v

- Kỹ thuật điện tử, hệ thống viễn thông

- An toàn và bảo mật thông tin

- Thông tin dưới nước -sonar, 

  - Hệ thống đo theo nguyên lý siêu âm
6  

PGS. TS Đỗ Xuân Tiến

Giảng viên

Email: tiendx@epu.edu.vn

- Kỹ thuật vi xử lý, lập trình hệ thống

 - Thiết kế các hệ xử lý song song, hiệu năng cao
7  

PGS. TS Huỳnh Lương Nghĩa

Giảng viên

Email: nghiahl@epu.edu.vn

- Trí tuệ nhân tạo, nhận dạng và điều khiển thích nghi

- Thiết bị điện tử y sinh, xử lý tín hiệu điện tử y sinh

 - Mô hình hóa và mô phỏng các hệ thống y sinh
8  

TS Lê Chí Quỳnh

Giảng viên

Email: quynhlc@epu.edu.vn

- Mật mã, an toàn thông tin

- Mã hóa, xử lý tín hiệu

 - Thông tin vô tuyến, tối ưu hóa mạng 
9

TS Thẩm Đức Phương

Giảng viên

Email: phuongtd@epu.edu.vn

- Đo lường và đánh giá hiệu quả các thiết bị thông tin và hệ thống vô tuyến điện

- Trường điện từ, truyền sóng và anten

 - Thiết kế các thiết bị vô tuyến
10

TS. Nguyễn Tuấn Anh, Giảng viên

Email: anhnt.uk@gmail.com

- An toàn thông tin.

 - Mạng máy tính/Cloud
11

TS. Nguyễn Thị Thủy

Giảng viên chính

Email: thuynt@epu.edu.vn

-   Công nghệ nano, thiết kế chế tạo linh kiện điện tử và cảm biến sinh học.

-   Thiết kế và chế tạo các mạch điện tử.

 -   Lĩnh vực điện tử Y sinh.
12

TS. Hồ Mạnh Cường

Giảng viên

Email: cuonghm@epu.edu.vn

- Các hệ thống mạch điện tử cơ bản, tiên tiến

- Hệ thống thông tin vô tuyến

- Anten và truyền sóng

  - Sửa chữa, bảo trì các thiết bị điện tử, viễn thông
13

TS. Hoàng T. Phương Thảo

 Giảng viên

Email: thaohp@epu.edu.vn

- Thiết kế các phần tử siêu cao tần

- Anten và truyền sóng

- Millimeter wave

 - Thông tin vô tuyến.
14

TS. Lê Trọng Hiếu

Giảng viên

Email: hieult@epu.edu.vn

- Trường điện từ, Công nghệ siêu cao tần (SIW, Microstrip, Stripline, ...).

- Bộ lọc (RF Filters), Bộ khuếch đại cao tần (PA,LNA).

- Hệ thống thu phát vô tuyến RF front-endMillimeter-Waves.

- Tối ưu vô tuyến

15  

ThS.NCS Trần Vũ Kiên

Giảng viên

Email: kiendlth2@gmail.com

- Đo kiểm và đánh giá chất lượng mạng di động.

- Thiết kế và lập trình Vi điều khiển.

    - Bảo dưỡng sửa chữa thiết bị điện, điện tử.
16

ThS. Phan Thị Thanh Ngọc

Giảng viên

Email: ngocptt@epu.edu.vn

-  Vi xử lý và các hệ thống điều khiển tự động. 

-  Thiết kế hệ thống Handset, Portable, Switching

-  Mạng thế hệ mới, mạng tiết kiệm năng lượng, an ninh mạng. 

-  Các công nghệ mạng SDN, OpenFlow, White-box, VFN. 

-  Xây dựng các ứng dụng IOT, Robotics, Cloud

-  Xây dựng các ứng dụng hệ thống trên AWS, Zope/Plone, Python, Java, Php.
17  

ThS. Vũ Ngọc Châm

Giảng viên

Email: chamvn@epu.edu.vn

-  Truyền dẫn số

-  Hệ thống truyền dẫn quang

  -  Các giải pháp sợi quang thế hệ mới
18

ThS. Đặng Trung Hiếu

Giảng viên

Email: hieudt@epu.edu.vn

- Hệ thống thông tin vô tuyến

- Hệ thống thông tin đa anten

  - Xử lý tín hiệu số
19  

ThS. Đỗ Quốc Đáng

Giảng viên

Email: dangdq@epu.edu.vn

- Lĩnh vực điện, điện tử, tự động hóa, đo lường điều khiển.

- Tự động hóa trong nhà máy, trạm điện, nhà thông minh

 - Giải pháp tiết kiệm năng lượng
20

ThS. Hoàng Vân Đông

Giảng viên

Email: hoangvandong@epu.edu.vn

 

- Thiết kế điện tử: Các họ vi điều khiển 8051, AVR, PIC, TI…;

- Ngôn ngữ mô tả phần cứng và FPGA.

- Xử lý tín hiệu số: Xử lý âm thanh, hình ảnh với DSP;  Thủy vân số.

  - Mạng thông tin: Internet; Voice over IP; Internet of Things; Network security.
21

ThS Trần Trọng Thắng

Giảng viên

Email: thangtt@epu.edu.vn

 

- Thiết kế phần cứng, lập trình vi điều khiển

- Điện tử y sinh

  - Phương pháp tạo ảnh siêu âm trong y tế.

22

ThS. Đàm Xuân Định

Giảng viên

Email: dinhdx@epu.edu.vn

- Nghiên cứu chế tạo các thiết bị điện tử, viễn thông.

  - Xây dựng giải pháp, khai thác, vận hành, sửa chữa các thiết bị, hệ thống điện tử, viễn thông

23  

ThS. NCS Đinh Văn Tuấn

Giảng viên

Email: tuandv85@epu.edu.vn

- Thiết kế hệ thống nhúng

- Phát triển các ứng dụng, giải pháp điện tử và truyền thông trong ngành điện

   - Giải pháp tích hợp hệ thống tự động hoá
24

CN. Vũ Thị Nguyên

Giáo vụ khoa ĐTVT

Email: vuthinguyen2011@gmail.com

  Điện thoại : 024.22185582

                       /0948312279