Cơ cấu tổ chức

  

TS. Nguyễn Lê Cường, Trưởng khoa

Email: cuongnl@epu.edu.vn

Hướng nghiên cứu:

- Thiết kế hệ thống nhúng, FPGA, DSP

- Mô phỏng hệ thống và thiết kế thiết bị thông tin số.

- Bảo mật thông tin

- Phát triển các ứng dụng, giải pháp ICT.

- Phát triển các ứng dụng, giải pháp điện tử và truyền thông trong ngành điện.

TS. Phạm Duy Phong, Phó Trưởng khoa

Email: phongphd@epu.edu.vn

Hướng nghiên cứu:

- Thông tin vô tuyến, di động

- Trường điện từ, truyền sóng và anten.

- Tiếp đất, chống sét, chống ảnh hưởng của đường dây điện lực sang hệ thống thông tin, viễn thông, tín hiệu.

- Ứng dụng công nghệ điện tử, viễn thông, CNTT nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

TS. Lê Anh Ngọc, Phó Trưởng khoa

Email: anhngoc@epu.edu.vn

Hướng nghiên cứu:

- Truyền thông di động và không dây.

- Các mạng không dây thế hệ mới.

- Truyền thông thời gian thực.

- Các hệ thống nhúng

- Các hệ thống tính toán thông minh. 

TS. Nguyễn Nam Quân, Chủ tịch Hội đồng Khoa học

Email: quannn@epu.edu.vn

Hướng nghiên cứu:

- Nghiên cứu thiết kế các hệ thống nhúng, xử lý số tín hiệu sử dụng DSP, FPGA...

- Tư vấn thiết kế, tích hợp các giải pháp công nghệ thuộc lĩnh vực điện tử, viễn thông

 

PGS.TS Bạch Nhật Hồng, Giảng viên

Email: hongbn@epu.edu.vn

Hướng nghiên cứu:

- Kỹ thuật điện tử, hệ thống viễn thông

- An toàn và bảo mật thông tin

- Thông tin dưới nước -sonar, 

- Hệ thống đo theo nguyên lý siêu âm

PGS. TS Đỗ Xuân Tiến, Giảng viên

Email: tiendx@epu.edu.vn

Hướng nghiên cứu:

- Kỹ thuật vi xử lý, lập trình hệ thống

- Thiết kế các hệ xử lý song song, hiệu năng cao

 

PGS. TS Huỳnh Lương Nghĩa, Giảng viên

Email: nghiahl@epu.edu.vn

Hướng nghiên cứu:

- Trí tuệ nhân tạo, nhận dạng và điều khiển thích nghi

- Thiết bị điện tử y sinh, xử lý tín hiệu điện tử y sinh

- Mô hình hóa và mô phỏng các hệ thống y sinh

PGS. TS Nguyễn Tăng Cường, Giảng viên

Email: cuongnt_dtvt@epu.edu.vn

Hướng nghiên cứu:

- Các hệ thống xử lý tín hiệu - điều khiển tối ưu đa ngẫu nhiên, hệ thống điều khiển thích nghi

- Kỹ thuật công nghệ máy tính - điện tử số

- Tích hợp các hệ thống đo - điều khiển công nghiệp

TS Lê Chí Quỳnh, Giảng viên

Email: quynhlc@epu.edu.vn

Hướng nghiên cứu:

- Mật mã, an toàn thông tin

- Mã hóa, xử lý tín hiệu

- Thông tin vô tuyến, tối ưu hóa mạng 

TS Thẩm Đức Phương, Giảng viên

Email: phuongtd@epu.edu.vn

Hướng nghiên cứu:

- Đo lường và đánh giá hiệu quả các thiết bị thông tin và hệ thống vô tuyến điện

- Trường điện từ, truyền sóng và anten

- Thiết kế các thiết bị vô tuyến

TS. Nguyễn Tuấn Anh, Giảng viên

Email: anhnt.uk@gmail.com

Hướng nghiên cứu:

- An toàn thông tin.

- Mạng máy tính/Cloud

 

TS. Nguyễn Thị Thủy, Giảng viên chính

Email: thuynt@epu.edu.vn

Hướng nghiên cứu:

-   Công nghệ nano, thiết kế chế tạo linh kiện điện tử và cảm biến sinh học.

-   Thiết kế và chế tạo các mạch điện tử.

-   Lĩnh vực điện tử Y sinh.

TS. Hồ Mạnh Cường, Giảng viên

Email: cuonghm@epu.edu.vn

Hướng nghiên cứu:

- Các hệ thống mạch điện tử cơ bản, tiên tiến

- Hệ thống thông tin vô tuyến

- Anten và truyền sóng

- Sửa chữa, bảo trì các thiết bị điện tử, viễn thông

ThS. Phan Thị Thanh Ngọc, Giảng viên

Email: ngocptt@epu.edu.vn

Hướng nghiên cứu:

-  Vi xử lý và các hệ thống điều khiển tự động. 

-  Thiết kế hệ thống Handset, Portable, Switching

-  Mạng thế hệ mới, mạng tiết kiệm năng lượng, an ninh mạng. 

-  Các công nghệ mạng SDN, OpenFlow, White-box, VFN. 

-  Xây dựng các ứng dụng IOT, Robotics, Cloud

-  Xây dựng các ứng dụng hệ thống trên AWS, Zope/Plone, Python, Java, Php.

ThS. Vũ Ngọc Châm, Giảng viên

Email: chamvn@epu.edu.vn

Hướng nghiên cứu:

-  Truyền dẫn số

-  Hệ thống truyền dẫn quang

-  Các giải pháp sợi quang thế hệ mới

ThS. Đặng Trung Hiếu, Giảng viên

Email: hieudt@epu.edu.vn

Hướng nghiên cứu:

- Hệ thống thông tin vô tuyến

- Hệ thống thông tin đa anten

- Xử lý tín hiệu số

ThS. Đỗ Quốc Đáng, Giảng viên

Email: dangdq@epu.edu.vn

Hướng nghiên cứu:

- Lĩnh vực điện, điện tử, tự động hóa, đo lường điều khiển.

- Tự động hóa trong nhà máy, trạm điện, nhà thông minh

- Giải pháp tiết kiệm năng lượng

TS. Hoàng Thị Phương Thảo, Giảng viên

Email: thaohp@epu.edu.vn

Hướng nghiên cứu:

- Thiết kế các phần tử siêu cao tần

- Thông tin vô tuyến thế hệ mới.

TS. Lê Trọng Hiếu, Giảng viên

Email: hieult@epu.edu.vn

Hướng nghiên cứu:

  • Trường điện từ, Công nghệ siêu cao tần (SIW, Microstrip, Stripline, ...).
  • Bộ lọc (RF Filters), Bộ khuếch đại cao tần (PA,LNA).
  • Hệ thống thu phát vô tuyến RF front-endMillimeter-Waves.
  • Tối ưu vô tuyến

 

ThS. Hoàng Vân Đông, Giảng viên

Email: hoangvandong@epu.edu.vn

Hướng nghiên cứu:

- Thiết kế điện tử: Các họ vi điều khiển 8051, AVR, PIC, TI…;

- Ngôn ngữ mô tả phần cứng và FPGA.

- Xử lý tín hiệu số: Xử lý âm thanh, hình ảnh với DSP;  Thủy vân số.

- Mạng thông tin: Internet; Voice over IP; Internet of Things; Network security.

ThS.NCS Trần Trọng Thắng, Giảng viên

Email: thangtt@epu.edu.vn

Hướng nghiên cứu:

- Thiết kế phần cứng, lập trình vi điều khiển

- Điện tử y sinh

- Phương pháp tạo ảnh siêu âm trong y tế.

ThS.NCS Trần Vũ Kiên, Giảng viên

Email: kiendlth2@gmail.com

Hướng nghiên cứu:

- Đo kiểm và đánh giá chất lượng mạng di động.

- Thiết kế và lập trình Vi điều khiển.

- Bảo dưỡng sửa chữa thiết bị điện, điện tử.

ThS. Đàm Xuân Định, Giảng viên

Email: dinhdx@epu.edu.vn

Hướng nghiên cứu:

- Nghiên cứu chế tạo các thiết bị điện tử, viễn thông.

- Xây dựng giải pháp, khai thác, vận hành, sửa chữa các thiết bị, hệ thống điện tử, viễn thông

ThS. NCS Đinh Văn Tuấn, Giảng viên

Email: tuandv85@epu.edu.vn

Hướng nghiên cứu:

- Thiết kế hệ thống nhúng

- Phát triển các ứng dụng, giải pháp điện tử và truyền thông trong ngành điện

- Giải pháp tích hợp hệ thống tự động hoá

CN. Vũ Thị Nguyên, Giáo vụ khoa

Email: vuthinguyen2011@gmail.com

Điện thoại liên hệ: 024.22185582