Công bố khoa học

DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐƯỢC CÔNG BỐ (2014-2018)

Tên bài báo Nơi đăng Tác giả chính
Năm 2019    
1. Bài báo hội nghị quốc tế (3)    
Highly-selective and Compact Bandpass Filters Using Microstrip – Coaxial Resonator Proceeding of the 26th IEEE International Conference on Telecommunications (ICT'2019), pp. 462-466, April 8-10, Hanoi, Vietnam. (Scopus)
ISBN: 978-1-5386-2321-3
TS. Lê Trọng Hiếu
Design of the Compact Eighth-Mode Substrate Integrated Waveguide Filter with Multilayer Structure Proceeding of the IEEE MTT-S 2019 International Wireless Symposium (IWS 2019), May 19-22, GuangZhou, China. (Scopus)
ISBN: 978-1-7281-0715-8
TS. Lê Trọng Hiếu
Cylindrical Luneburg Lens Antenna Loaded with Printed Loops for Side lobe Level Reduction

Proceeding of the IEEE 2019 International Conference on Microwave and Millimeter Wave Technology (ICMMT 2019), May 19-22, GuangZhou, China. (Scopus) ISBN: 978-1-7281-2167-3

TS. Lê Trọng Hiếu
2. Bài báo tạp chí trong nước (11)    
Pathological diagnosis neuron network with inputs corresponding with structure levels of the body Viện khoa học và Quân sự/Tạp chí quân sự / số đặc biệt 57A tháng 11 năm 2018 TS. Nguyễn Thị Thủy
Một giải pháp thiết kế, chế tạo hệ thống hỏi- đáp phục tìm kiếm dưới nước. Viện khoa học và Quân sự/Tạp chí quân sự / số  58 tháng 12 năm 2018 TS. Nguyễn Thị Thủy
Giải pháp điều khiển Laser điều trị nội tĩnh mạch không xâm lấn và laser châm cứu hai bước sóng trong y học cổ truyền và phục hồi chức năng. Viện khoa học và Quân sự/Tạp chí quân sự / số  59 tháng 02 năm 2019 TS. Nguyễn Lê Cường
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị đo huyết áp, nhịp tim cảnh báo và giám sát từ xa Viện khoa học và Quân sự/Tạp chí quân sự / số 62 tháng 08 năm 2019 TS. Nguyễn Lê Cường
Thiết kế, chế tạo bộ chuyển mạch cao tần điều khiển điện trên nền công nghệ SIW Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và công nghệ quân sự, số 57, tr. 45-51, tháng 10/2018.
ISSN: 1859-1043
TS. Lê Trọng Hiếu
Mã mạng trên một số cấu trúc đại số Tạp chí NCKH Quân sự , số 54, tháng 4/2018, ISSN: 1859-1043 TS. Nguyễn Lê Cường
Key Distribution and Agreement Diffie – Hellman Over Polynomial Rings with Two Cyclomic Cossets Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, số 123 (2017). ISSN: 2354-1083 TS. Nguyễn Lê Cường
Giảm nhỏ kích thước cho anten PIFA tái cấu hình theo tần số bằng cấu trúc vòng chia cộng hưởng từ Tạp Chí khoa học và Công nghệ, số 12, tháng 12/2018 TS. Hoàng Thị Phương Thảo
An Authorisation Policy Management Model in Federations VNU Journal of Science: Computer Science & Communication Enginneering
Vol. 34, No. 1, 2018; ISSN: 2615-9260; PP: 10 (19-29)
TS. Nguyễn Tuấn Anh
Xác định hướng nguồn âm trong cảnh báo đột nhập Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và công nghệ quân sự, số 59, tr. 90-96, tháng 2 -2019
ISSN: 1859-1043
ThS. Trần Vũ Kiên
Số hóa giáo trình học tập trên nền tảng Android Tạp chí Điện đời sống số 230, 6/2018 ThS. Hoàng Vân Đông
3. Bài báo hội thảo trong nước (5)    
Anten PIFA tái cấu hình theo tần số sử dụng nguyên lý siêu vật liệu ứng dụng cho thông tin vô tuyến nhận thức. Kỷ yếu Hội nghị quốc gia lần thứ XXI về Điện tử, Truyền thông và CNTT, REV-ECIT 2018,
14-15/12/2018, NXB TT&TT,
ISBN: 978-604-80-3579-2.
Hoàng Thị Phương Thảo
Giảm nhỏ kích thước cell EBG bằng cấu trúc phức hợp EBG-DGS đa băng, ứng dụng cho truyền thông di động 5G Kỷ yếu Hội nghị quốc gia lần thứ XXI về Điện tử, Truyền thông và CNTT, REV-ECIT 2018,
14-15/12/2018, NXB TT&TT,
ISBN: 978-604-80-3579-2.
Hoàng Thị Phương Thảo
Định tuyến dựa vào vị trí của gateway trong mạng hình lưới không dây lai Kỷ yếu Hội nghị quốc gia lần thứ XXI về Điện tử, Truyền thông và CNTT, REV-ECIT 2018,
14-15/12/2018, NXB TT&TT,
ISBN: 978-604-80-3579-2.
TS. Lê Anh Ngọc
Thiết kế mô hình aquaponics trên nền tảng điện toán đám mây Kỷ yếu Hội nghị quốc gia lần thứ XXI về Điện tử, Truyền thông và CNTT, REV-ECIT 2018,
14-15/12/2018, NXB TT&TT,
ISBN: 978-604-80-3579-2.
TS. Lê Anh Ngọc
Kiểm định giả thiết Martingale hiệu cho dãy biến ngẫu nhiên đa trị Hội thảo Quốc Gia lần thứ XXII - Một số vấn đề chọn lọc của CNTT & Truyền thông, ID (12)
28-29/6/2019
Phan Thị Thanh Ngọc
Năm 2017    
1. Bài báo tạp chí quốc tế (01)    
Detection of influenza A virus using carbon nanotubes field transistor based DNA sensor Physica E 93 (2017) 83-86 Nguyễn Thị Thủy
Carbon nanotube field - Effect Transistor for DNA sensing Journal of ELECTRONIC MATERRIALSVol.46.No,6,2017 page 3507-3511 Nguyễn Thị Thủy
2. Bài báo hội nghị quốc tế (02)    
A company frequency reconfigurable MIMO antenna with low mutual coupling for UMand LTE applications.  Advanced Technologies for Communications (ATC) 2017 International Conference Hoàng Thị Phương Thảo  
Measurement of Complex Permittivity of Materials Using Electromagnetic Wave Propagation in Free Space and Super High-Resolution Algorithm Proceedings of the 2017 International Conference on Advanced Technologies for Communications, Quy Nhon, Vietnam, October 2017 Hồ Mạnh Cường 
3. Bài báo tạp chí trong nước (10)    
On the correlation analysis of sequences designed for spread spectrum watermarking. Tạp chí NCKH&CNQS, Viện khoa học và công nghệ quân sự, số 48, tr. 3-16, tháng 4 năm 2017 TS. Nguyễn Lê Cường
Thiết bị điều khiển chiếu sang công cộng - giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Tạp chí CNTT &TT, số tháng 5/2017 TS. Phạm Duy Phong
Thiết kế một anten tái cấu hình theo đồ thị bức xạ ứng dụng cho thu phí điện tử trong hệ thống giao thông thông minh Tạp Chí khoa học và Công nghệ , số 12, tháng 6/2017 Hoàng Thị Phương Thảo  
Thiết bị điều khiển chiếu sang công cộng - giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Tạp chí CNTT &TT, số tháng 5/2017 TS. Phạm Duy Phong
Predictive MIMO beamforming in the case of physical path moving in multipath transmission environment by using Taylor series. Tạp chí KH&CN Năng lượng, số 14, tháng 12/2017.  TS. Phạm Duy Phong
A novel model for determining the reflection and transmission characteristics of RO-4350B materials by microstrip line technique Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, số 12, tháng 5/2017 Hồ Mạnh Cường 
Key distribution and Agreement Diffie - Hellman over polynomial rings with two cyclomic cosets Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật; số 123C, năm 2017, tr.72-77  TS. Nguyễn Lê Cường
A Development Toward Matching Pursuit Algorithm Aims to Reduce Calculation Mass in the Process of the Compessed Sampling and Errors in the Signal Recovery Process Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật; số 120C, năm 2017, tr.72-77  TS. Nguyễn Lê Cường
A Novel Method Based on Two Different Thicknesses of The Sample for Determining Complex Permittivity of Materials Using Electromagnetic Wave Propagation in Free Space at X-Band Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia, số 33, tháng 10/2017  Hồ Mạnh Cường 
Estimation of Complex Permittivity of Non-Magnetic Materials Using Electromagnetic Wave Propagation in Free Space at X-Band and MUSIC Algorithm Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật Quân sự, số 186, tháng 10/2017 Hồ Mạnh Cường 
4. Bài báo hội thảo trong nước (03)    
Nghiên cứu, thiết kế chế tạo bộ thiết bị điện não đồ Hội nghị Vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 10- SPMS 2017 (ISBN 978-604-95-0326-9 ) TS. Nguyễn Thị Thủy
Nghiên cứu phát triển thiết bị đo glucose cầm tay Hội nghị Vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 10- SPMS 2017 (ISBN 978-604-95-0326-9 ) TS. Nguyễn Thị Thủy
Phân tích an ninh trên mạng SDN dùng OpenFlow Hội thảo Quốc Gia lần thứ XX: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, 23-24/11/2017  Phan Thị Thanh Ngọc
Năm 2016    
1. Bài báo tạp chí quốc tế (03)    
Design of compact frequen cy reconfigurable planar invert-F antenna for green wireless communications IET Communications, pp. 1–8, DOI: 10.1049/ iet-com.2016. 0267 Hoàng Thị Phương Thảo  
Adaptive Empirical Mode Decomposition for Bearing Fault Detection Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 62(2016)5, 281-290 Đỗ Văn Tuấn
A Hardware Oriented Method to Generate and Evaluate Nonlinear Interleaved Sequences with Desired properties Journal of Information Engineering and Applications Vol.6, No.7, 2016, p1-12 TS. Nguyễn Lê Cường
2. Bài báo hội nghị quốc tế (12)    
A Novel Radiation Pattern Reconfigurable Antenna Using PIN Diode For WiMax Applications Proceedings of the 2016 Vietnam-Japan International Symposium on Antennas and Propagation, 2016 Hoàng Thị Phương Thảo  
Phương pháp điều khiển độ lợi tự động kết hợp thuật toán VSS-LMS và RMS cho máy thu trinh sát vô tuyến Inter. Conf. Science and Technology 2016, EPU 16-17 Nov 2016 TS. Nguyễn Lê Cường
Thiết kế chế tạo Transistor hiệu ứng trường trên cơ sở mạng lưới ống nano carbon (CNTFETS)  kênh dẫn khác nhau tích hợp trên một chip. Inter. Conf. Science and Technology 2016, EPU 16-17 Nov 2016  TS. Nguyễn Thị Thủy
IMP-AODV routing protocol for mobile adhoc networks,  Inter. Conf. Science and Technology 2016, EPU 16-17 Nov 2016 Lê Anh Ngọc
Performance evaluation and simulation of aodv routing protocol in multi-channel multi-interface wireless mesh networks. Inter. Conf. Science and Technology 2016, EPU 16-17 Nov 2016 Lê Anh Ngọc
Delegation of authority in rbac with restrictions  Inter. Conf. Science and Technology 2016, EPU 16-17 Nov 2016 Nguyễn Tuấn Anh
Một giải pháp truyền thông an toàn trong truyền số liệu từ công tơ tới nhà cung cấp dịch vụ  Inter. Conf. Science and Technology 2016, EPU 16-17 Nov 2016 TS. Nguyễn Lê Cường
Design and implementation of a microstrip ring resonator for measurement of complex permittivity of FR4 substrate Inter. Conf. Science and Technology 2016, EPU 16-17 Nov 2016 Hồ Mạnh Cường 
Nghiên cứu ảnh hưởng của mặt ellipse lõm tới phân bố áp suất âm của tia siêu âm hội tụ Inter. Conf. Science and Technology 2016, EPU 16-17 Nov 2016 Trần Trọng Thắng 
A Design of a novel radiation parttern reconfigurable antenna for Electronic Toll Collection in Inteligen Transport System  Inter. Conf. Science and Technology 2016, EPU 16-17 Nov 2016 Hoàng Thị Phương Thảo  
Áp dụng tiêu chuẩn IEC61850 trong hệ thống điều khiển và bảo vệ trạm điện Inter. Conf. Science and Technology 2016, EPU 16-17 Nov 2016 Đặng Trung Hiếu
Fabrication of Back Gate CNTFET toward the DNA Sensor Application 6th International Conference on the Development of Biomedical Engineering in Vietnam (BME6),Trg 113-116, Vietnam, 2016.  TS. Nguyễn Thị Thủy
3. Bài báo tạp chí trong nước (08)    
Modeling method for determining complex permittivity and complex permeability of materials using electromagnetic wave propagation in free space at x-band Tạp chí Khoa học và Công nghệ Quân sự-6/2016 Hồ Mạnh Cường 
Biosensor development based on carbon nanotubes for E.Coli bacteria detection. Tạp chí Khoa học công nghệ Năng lượng số 10 (ISSN:1859-4557), trang 15-21. TS. Nguyễn Thị Thủy
Khảo sát đặc trưng một số loại Transducer gốm áp điện sử dụng trong liên lạc thủy âm Tạp chí khoa học giáo dục kỹ thuật – Hậu cần. trang 34-38. TS. Nguyễn Thị Thủy
Trực quan hóa trường áp suất âm theo góc nhìn của mô phỏng số" Tạp chí Khoa học và công nghệ năng lượng - Trường Đại học Điện lực, tháng 3 năm 2016 Trần Trọng Thắng 
A comparative study on some mathematical tools used in design and analysis of interleaved sequences. Tạp chí NCKH&CNQS, Viện khoa học và công nghệ quân sự, số 46, tr. 93-135, năm 2016 TS. Nguyễn Lê Cường
A Federated ABAC Model for Collaboration Management in Federations Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng (EPU), số 11,Trg.69-76, 2016 Nguyễn Tuấn Anh
A Federated ABAC Model for Collaboration Management in Federations Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng (EPU), số 11,Trg.69-76, 2016 Nguyễn Tuấn Anh
A Design of frequency reconfigurable CPW-fed antenna using PIN diode for wireless applications Journal of Science and Technology, the university of Danang, 12(109), pp. 34–38, ISSN: 1859-1531 Hoàng Thị Phương Thảo  
4. Bài báo hội thảo trong nước (03)    
Khảo sát ảnh hưởng của kênh dẫn trong chế tạo CNTFETs Hội nghị Vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9- SPMS2015 Trang 572-575. Tháng 11/2015 TS. Nguyễn Thị Thủy
Một giải pháp truyền thông an toàn trong truyền số liệu từ công tơ tới nhà cung cấp dịch vụ  Kỷ yếu hội thảo toàn quốc về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin, REV 2016, tr.6-34 – 6-39 TS. Nguyễn Lê Cường
Measurement of the complex permittivity of FR-4 substrate using two microstrip line technique Kỷ yếu hội thảo toàn quốc về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin, REV 2016, tr.1-58 – 1-60 Hồ Mạnh Cường 
Năm 2015    
1. Bài báo tạp chí quốc tế (01)    
On the Comparative study of Some Mathematical Tools for Specific Sequences Design Journal of Information Engineering and ApplicationsVol.5, No.8, 2015, p1-10 TS. Nguyễn Lê Cường
2. Bài báo hội nghị quốc tế (01)    
A Novel Frequency Reconfigurable Monopole Antenna Using PIN Diode for WLAN/WiMax Applications IEEE International Conference on Computing, Management & Telecommunications,2015 Hoàng Thị Phương Thảo  
3. Bài báo tạp chí trong nước (03)    
Phát triển bộ mã hóa dữ liệu dựa trên thuật toán AES trên nền tảng công nghệ FPGA. Tạp chí KH&CN Năng lượng số 8, trang 42-49, năm 2015  TS. Nguyễn Thị Thủy
IMP-AODV routing protocol for mobile adhoc networks Tạp chí khoa học và công nghệ năng lượng số 7, 2014 Lê Anh Ngọc
Phát triển bộ mã hóa dữ liệu dựa trên thuật toán AES trên nền tảng công nghệ FPGA. Tạp chí KH&CN Năng lượng số 8, trang 42-49, năm 2015  TS. Nguyễn Thị Thủy
Nghiên cứu chế tạo thiết bị điều khiển đèn chiếu sáng công cộng tiết kiệm điện Tạp chí Điện và Đời  sống, Số 195Tháng 7/2015 Đặng Trung Hiếu
4. Bài báo hội thảo trong nước (02)    
Xây dựng thuật toán điều khiển tia siêu âm hội tụ dựa trên FPGA  Hội thảo Quốc gia 2015 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (REV-ECIT 2015) TP HCM Tháng 12 năm 2015 Trần Trọng Thắng 
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ thiết bị thực hành điện tâm đồ phục vụ đào tạo Kỷ yếu hội thảo Quốc gia về Điện tử, truyền thông và Công nghệ thông tin, 2015 TS. Nguyễn Lê Cường
Năm 2014    
1. Bài báo tạp chí quốc tế (1)    
Getting real about Big Data: applying critical realism to analyse Big Data hype International Journal of Managing Projecin Business, Vol. 6 Iss: 4, pp.739 - 76 Đỗ Văn Tuấn
2. Bài báo hội nghị quốc tế (03)    
Service-adaptive Functional Architecture in M2M Communications The Fifth International Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN 2014) Lê Anh Ngọc
Carbon Nanotubes Field Effect Transistor for Rapid Detection of DNA Hội nghị quốc tế tổ chức tại Thái Lan, tháng 12,  2014 TS. Nguyễn Thị Thủy
Study on Discontinuity Properties of Phased-Array Ultrasound Transducer Affecting to Sound Pressure Fields Pattern  International Science Index (Vol.8, No:10), 2014  Trần Trọng Thắng 
3. Bài báo tạp chí trong nước (11)    
Nghiên cứu giải pháp sử dụng anten mạng pha cho máy liên lạc thuỷ âm Tạp chí Nghiên cứu KHKT&CNQS số 31, 2014 TS. Nguyễn Thị Thủy
Phần mềm mô phỏng thực hiện mã đường dây ứng dụng trong giảng dạy tại Trường  ĐHĐL Tạp chí Điện và Đời sống, Chuyên mục KHCN, Số tháng 6/2014 Hoàng Thị Phương Thảo
Thiết kế, chế tạo thiết bị điều khiển đèn chiếu sáng nhằm tiết kiệm điện năng Tạp chí Điện và Đời sống, Chuyên mục KHCN, Số tháng 4/2014 TS. Phạm Duy Phong
Hệ thống kiểm soát chất lượng phủ sóng mạng thông tin di động trên diện rộng Tạp chí Công nghệ thông tin & truyền thông tháng 1/2014 Trần Vũ Kiên - Thạc sỹ
Một mô hình quản lý phân quyền hỗ trợ quản trị hợp tác trong các tổ chức ảo Tạp chí khoa học và công nghệ năng lượng số 6/2014 Nguyễn Tuấn Anh
Novel MIMO Antenna Using CRLH Structure REV-KC01-2014 Hồ Mạnh Cường
Đánh giá hiệu quả của các mã khối Turbo xây dựng trên các mã Cyclic cục bộ Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trang 98, tập 51-số 4A, năm 2014. TS. Nguyễn Lê Cường
An adaptive watermarking method using perceptually important sub-image in DWT domain Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, Viện khoa học và công nghệ quân sự, số 30, trang 40, năm 2014 TS. Nguyễn Lê Cường
Hệ thống kiểm soát chất lượng phủ sóng mạng thông tin di động trên diện rộng Tạp chí CNTT&TT, Bộ Thông tin & Truyền thông, kỳ 1 tháng 1, trang 60, 2014  Trần Vũ Kiên - Thạc sỹ
Thiết kế, chế tạo thiết bị điều khiển đèn chiếu sáng nhằm tiết kiệm điện năng Tạp chí Điện và Đời sống, Chuyên mục KHCN, Số tháng 4/2014 TS. Phạm Duy Phong
IMP-AODV routing protocol for mobile adhoc networks Tạp chí khoa học và công nghệ năng lượng số 7, 2014 Lê Anh Ngọc
4. Bài báo hội thảo trong nước (03)    
Design and implementation of a watermarking method using perceptually important sub-image Proceeding of National Conference on Electronics and Communications REV-KC01, Vietnam National University Hanoi, p.66, 2014 TS. Nguyễn Lê Cường
Nghiên cứu cải thiện băng thông ăngten PIFA tái cấu hình theo tần số  Hội thảo toàn quốc về Điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin, 2014 Hoàng Thị Phương Thảo  
Thiết kế anten mảng cho hệ thống thông tin vệ tinh  Hội thảo toàn quốc về Điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin, 2014 Hoàng Thị Phương Thảo