Đề tài, dự án

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI CẤP BỘ (2014-2018)

Tên đề tài Đơn vị quản lý Chủ nhiệm đề tài
Năm 2018 (Số lượng: 01)    
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị cảnh báo mất điện và giám sát Trạm biến áp hạ thế từ xa qua mạng thông tin di động trên nền WebServer. Bộ Công thương TS. Phạm Duy Phong
Năm 2017 (Số lượng: 01)    
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ thiết bị thực hành chỉnh công tơ số Tập đoàn Điện lực Việt Nam  TS. Nguyễn Lê Cường
Năm 2015 (Số lượng: 03)    
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị hỗ trợ học tương tác kết nối không dây EVN-iClicker Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Nam Quân
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và ứng dụng thử nghiệm thiết bị điều khiển đèn chiếu sáng công cộng từ Trung tâm thông qua mạng thông tin di động trên một số tuyến phố - thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Cấp tỉnh Nam Định  TS. Phạm Duy Phong
Nghiên cứu, xây dựng quy trình hệ thống bảo trì theo tình trạng (condition based maintenance) ứng dụng thử nghiệm cho nhà máy điện Bộ Công thương 2014, nghiệm thu tháng 7/2015 TS. Nguyễn Lê Cường

 

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ (2014-2018)

 

Tên đề tài Đơn vị quản lý Chủ nhiệm chính
Năm 2018 (Số lượng: 02)    
Phát triển ứng dụng thủy vân số bảo vệ bản quyền dữ liệu sử dụng các thuộc tính của dãy phi tuyến  Trường Đại học Điện lực Trần Vũ Kiên
Nghiên cứu,  thiết kế, chế tạo thiết bị đo huyết áp , nhịp tim điều khiển và thu thập thông tin từ xa Trường Đại học Điện lực TS. Nguyễn Thị Thủy
Năm 2017 (Số lượng: 04)    
Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV trên mạng hình lưới không dây đa kênh Trường Đại học Điện lực TS. Lê Anh Ngọc
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống giám sát điều khiển trạm phân phối hạ thế Trường Đại học Điện lực Trần Vũ KIên
Xây dựng giáo trình điện tử số 2 trên nền tảng Android Trường Đại học Điện lực Đặng Trung Hiếu
Nghiên cứu thiết kế chế tạo anten cho hệ thống thông tin vô tuyến tiên tiến ứng dụng trong đào tạo Trường Đại học Điện lực Hoàng Thị Phương Thảo  
Năm 2016 (Số lượng: 02) Trường Đại học Điện lực  
Nghiên cứu thiết kế hệ thống giám sát và quản lý năng lượng nội bộ Trường Đại học Điện lực TS. Nguyễn Lê Cường
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ thiết bị thực hành điện não hai kênh phục vụ đào tạo Trường Đại học Điện lực  TS. Nguyễn Thị Thủy
Năm 2015 (Số lượng: 06)    
 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, bộ mã hóa dữ liệu sử dụng thuật toán AES trên nền công nghệ FPGA  phục vụ cho việc giảng dạy môn “Xử lý tín hiệu số Trường Đại học Điện lực TS. Nguyễn Thị Thủy
Nghiên cứu, thiết kế chế tạo bộ thiết bị thực hành điện tâm đồ Trường Đại học Điện lực Trần Vũ Kiên 
Xây dựng hệ thống thông minh điều khiển thiết bị điện qua smartphone Trường Đại học Điện lực Hoàng Vân Đông
Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị xác định sai số phục vụ cho thực hành hiệu chỉnh công tơ điện cơ  Trường Đại học Điện lực Hoàng Vân Đông
Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn IEC 61850 trong hệ thống điều khiển và bảo vệ trạm điện Trường Đại học Điện lực TS. Nguyễn Lê Cường
Nghiên cứu mô phỏng và đánh giá hiệu năng mạng hình lưới không dây đa kênh Trường Đại học Điện lực Lê Anh Ngọc
Năm 2014 ( Số lượng: 07) Trường Đại học Điện lực  
Nghiên cứu chế tạo bộ thiết bị thực hành đo đạc các thông số phủ sóng của mạng thông tin di đông Trường Đại học Điện lực TS. Nguyễn Lê Cường
Thiết kế phần mềm mô phỏng tạo mã đường dây Trường Đại học Điện lực Hoàng Thị Phương Thảo
Nghiên cứu chế tạo bộ thiết bị thực hành đo đạc các thông số phủ sóng của mạng thông tin di đông Trường Đại học Điện lực TS. Nguyễn Lê Cường
Nghiên cứu thiết kế chế tạo và ứng dụng thiết bị điều khiển đèn chiếu sáng tại các giảng đường của trường Đại học Điện lực nhằm tiết kiệm điện năng. Trường Đại học Điện lực Trần Vũ Kiên 
Phần mềm mô phỏng thực hiện mã đường dây Trường Đại học Điện lực Hoàng Thị Phương Thảo
Xây dựng hệ thống thực hành mạng và dịch vụ VoIP Trường Đại học Điện lực Hoàng Vân Đông
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và ứng dụng thiết bị điều khiển đèn chiếu sáng tại các giảng đường của trường Đại học Điện lực nhằm tiết kiệm điện năng Trường Đại học Điện lực Đặng Trung Hiếu