Đề tài, dự án

 1. Đặng Trung Hiếu (chủ trì), Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và ứng dụng thiết bị điều khiển đèn chiếu sáng tại các giảng đường của trường Đại học Điện lực nhằm tiết kiệm điện năng, Đề tài Cấp Trường Đại học Điện lực, 2013. 
 2. Lê Anh Ngọc (chủ trì), Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV cho mạng không dây đa chặng, Đề tài cấp trường ĐHĐL, 2013. 
 3. Hoàng Thị Phương Thảo (chủ trì), Thiết kế phần mềm mô phỏng thực hiện các loại mã đường dây, Đề tài Cấp Trường Đại học Điện lực, 2013. 
 4. Nguyễn Lê Cường (chủ trì), Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ thiết bị thực hành đo đạc các thông số phủ sóng của mạng thông tin di động", Đề tài Cấp Trường Đại học Điện lực, 2013. 
 5. Hoàng Vân Đông (chủ trì), Xây dựng hệ thống thực hành mạng và dịch vụ VoIP, Đề tài Cấp Trường Đại học Điện lực, 2013. 
 6. Trần Vũ Kiên (chủ trì), Nghiên cứu thiết kế chế tạo  máy đo tốc độ và bảo vệ vượt tốc tuabin nhiệt điện, Cấp EVN. 
 7. Nguyễn Thị Thủy (thành viên), Hoàn thiện công nghệ chế tạo vi cảm biến điện hóa và thiết  bị đo để xác định virut cúm A, Đề tài cấp bộ giáo dục và đào tạo 
 8. Phạm Duy Phong  (Chủ trì), "Nghiên cứu, thiết kế chế tạo bộ điều khiển tiết kiệm năng lượng được điều khiển qua mạng điện thoại di động 3G", Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2012.
 9. Nguyễn Thị Thủy, "Cảm biến sinh học trên cơ sở transistor hiệu ứng trường", Nhà nước, 2010-2012
 10. Đỗ Văn Tuấn, “Phát triển công cụ cho hệ thống dò tìm và chuẩn đoán lỗi trong máy móc công nghiệp”, Bộ (Phần Lan), 2011-2012
 11. Phạm Duy Phong  (Chủ trì),  "Nghiên cứu phương pháp nâng cao chất lượng hệ thống thông tin di động sử dụng phương pháp ước lượng các tham số của tín hiệu", Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2011
 12.  Phạm Duy Phong  (Chủ trì), "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vô tuyến điều khiển bằng phần mềm (SDR- Software Defined Radio) và khả năng ứng dụng trên mạng viễn thông Việt Nam", Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2011
 13. Phạm Duy Phong  (Chủ trì), "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm máy đo điện trở tiếp đất", Bộ Công thương năm 2011
 14. Lê Anh Ngọc, “IP-based Communication Services of the Vehicle Technology”, Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI), Korea , 2008-2011
 15. Nguyễn Thị Thủy, "Phát triển bộ chíp sinh học dựa trên cơ sở miễn dịch để phát hiện nhanh một số tác nhân gây bệnh truyền nhiễm ", Nhà nước, 2009-2011
 16. Nguyễn Thị Thủy, "Chế tạo vi cảm biến điện hóa và thiết bị đo để xác định virút  cúm A", Cấp bộ, 2010- 2011
 17. Nguyễn Lê Cường (chủ trì), "Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm bộ công cụ tự động khảo sát chất lượng phủ sóng mạng thông tin di động 3G", Bộ Công thương, 2011
 18. Nguyễn Lê Cường (chủ trì), "Thiết kế chế tạo kit vi điều khiển nâng cao", Trường ĐHĐL, 2011
 19. Đỗ Văn Tuấn, “Phát triển hệ thống giám sát lỗi cho hộp số trong nhà máy lọc dầu của tập đoàn Syncrude.”, Ngành (Canada), 2009-2011
 20. Phạm Duy Phong  (Chủ trì),  "Nghiên cứu nâng cao chất lượng hệ thống thông tin di động thế hệ tiếp theo sử dụng phương pháp ước lượng hướng sóng tới (DOA- Direction Of Arrival)", Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2010
 21. Phạm Duy Phong  (Chủ trì),  "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm anten cho hệ thống thông tin vô tuyến MIMO", Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2009
 22. Phạm Duy Phong  (Chủ trì),  "Nghiên cứu ảnh hưởng do sét gây ra đối với các công trình viễn thông điện lực và đề xuất giải pháp chống sét hiệu quả", Bộ Công thương năm 2009
 23. Lê Anh Ngọc, “Design of Efficient and Scalable Protocol and Study of Test-bed for Wireless Mesh Networks” , The Korea Science and Engineering Foundation (KOSEF), Korea , 2006-2009
 24.  Phạm Duy Phong  (Chủ trì), "Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cáp quang kết hợp dây chống sét (OPGW- Optical Ground Wire Cables)", Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2009
 25. Nguyễn Thị Thủy (thành viên), "Sử dụng một số phần mềm mô phỏng, hỗ trợ thí nghiệm, thực hành , bài giảng các môn kỹ thuật điện tử, kỹ thuật vi xử lý, kỹ thuật số,thực tập điện tử", Cấp trường ĐHĐL, 2008
 26. Phạm Duy Phong  (Phó Chủ trì), "Nghiên cứu xây dựng chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ thuật và công nghệ viễn thông của Tập đoàn Điện lực Việt Nam", Tập đoàn Điện lực Việt Nam, năm 2007.
 27. Nguyễn Nam Quân (Chủ trì), “AP04/Prj03/Nr06: Phân tích dữ liệu độ phân giải cao sử dụng lý thuyết Wavelet Ứng dụng cho Y sinh và viễn thông”, Cấp Bộ Hợp tác với VLir, 2006-2007
 28. Nguyễn Nam Quân (Chủ trì),  “Tự động cảnh báo từ xa trạm biến áp truyền tải điện lực”, Cấp Bộ Hợp tác với VLir, 2006-2007
 29. Hoàng Thị Phương Thảo (Thành viên), “Nghiên cứu thiết kế chế tạo công tơ điện tử 3 pha đa chức năng”, Bộ Công thương, 2006