Đội ngũ giảng viên

TT GIẢNG VIÊN THÔNG TIN HƯỚNG NGHIÊN CỨU
1

TS. Nguyễn Lê Cường

Phó hiệu trưởng

Email: cuongnl@epu.edu.vn

Thiết kế hệ thống nhúng, FPGA, DSP

- Mô phỏng hệ thống và thiết kế thiết bị thông tin số.

- Bảo mật thông tin

- Phát triển các ứng dụng, giải pháp ICT.

    - Phát triển các ứng dụng, giải pháp điện tử và truyền thông               trong ngành điện.

2

TS. Phạm Duy Phong

Trưởng Khoa ĐTVT

Email: phongphd@epu.edu.vn

- Thông tin vô tuyến, di động, trường điện từ, truyền sóng và anten.

- Nghiên cứu giải pháp công nghệ và thiết kế, chế tạo các thiết bị ĐTVT thông minh, các hệ thống điều khiển và giám sát Mạng viễn thông, Hệ thống điện, Chiếu sáng, TKNL, Quan trắc môi trường.

- Tiếp đất, chống sét, phòng chống ảnh hưởng của đường dây điện lực sang hệ thống thông tin, viễn thông, tín hiệu.

3

TS. Nguyễn Nam Quân

Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT

Email: quannn@epu.edu.vn

- Nghiên cứu thiết kế các hệ thống nhúng, xử lý số tín hiệu sử dụng DSP, FPGA...

  - Tư vấn thiết kế, tích hợp các giải pháp công nghệ thuộc lĩnh vực điện tử, viễn thông

4

PGS.TS Bạch Nhật Hồng

Giảng viên

Email: hongbn@epu.edu.v

- Kỹ thuật điện tử, hệ thống viễn thông

- An toàn và bảo mật thông tin

- Thông tin dưới nước -sonar, 

  - Hệ thống đo theo nguyên lý siêu âm
5

PGS.TS Nguyễn Tăng Cường

Giảng viên

Email: ntcuong210@gmail.com

- Nghiên cứu, phân tích và tổng hợp các hệ thống xử lý tin tối ưu ngẫu nhiên trong Điện tử viễn thông và Điều khiển

6

PGS. TS Đỗ Xuân Tiến

Giảng viên

Email: tiendx@epu.edu.vn

- Kỹ thuật vi xử lý, lập trình hệ thống

 - Thiết kế các hệ xử lý song song, hiệu năng cao
7

PGS. TS Huỳnh Lương Nghĩa

Giảng viên

Email: nghiahl@epu.edu.vn

- Trí tuệ nhân tạo, nhận dạng và điều khiển thích nghi

- Thiết bị điện tử y sinh, xử lý tín hiệu điện tử y sinh

  - Mô hình hóa và mô phỏng các hệ thống y sinh
8

TS Lê Chí Quỳnh

Giảng viên

Email: quynhlc@epu.edu.vn

- Mật mã, an toàn thông tin

- Mã hóa, xử lý tín hiệu

 - Thông tin vô tuyến, tối ưu hóa mạng 
9

TS Thẩm Đức Phương

Giảng viên

Email: phuongtd@epu.edu.vn

- Đo lường và đánh giá hiệu quả các thiết bị thông tin và hệ thống vô tuyến điện

- Trường điện từ, truyền sóng và anten

 - Thiết kế các thiết bị vô tuyến
10

TS. Nguyễn Tuấn Anh

Giảng viên

Email: anhnt.uk@gmail.com

- An toàn thông tin.

 - Mạng máy tính/Cloud
11

TS. Nguyễn Thị Thủy

Phó trưởng Khoa ĐTVT

Email: thuynt@epu.edu.vn

-   Công nghệ nano, thiết kế chế tạo linh kiện điện tử

    và cảm biến sinh học.

-   Thiết kế và chế tạo các mạch điện tử.

  -   Lĩnh vực điện tử Y sinh.
12

TS. Hồ Mạnh Cường

Giảng viên

Email: cuonghm@epu.edu.vn

- Các hệ thống mạch điện tử cơ bản, tiên tiến

- Hệ thống thông tin vô tuyến

- Anten và truyền sóng

  - Sửa chữa, bảo trì các thiết bị điện tử, viễn thông
13

TS. Hoàng T. Phương Thảo

 Giảng viên chính

Email: thaohp@epu.edu.vn

- Thiết kế các phần tử siêu cao tần: anten, bộ lọc, bộ khuếch đại...

- Anten và truyền sóng

- Millimeter wave

 - Thông tin vô tuyến.
14

TS. Lê Trọng Hiếu

Bí thư Liên chi Đoàn, Giảng viên

Email: hieult@epu.edu.vn

- Trường điện từ, Công nghệ siêu cao tần (SIW, Microstrip, Stripline, ...).

- Bộ lọc (RF Filters), Bộ khuếch đại cao tần (PA, LNA).

- Hệ thống thu phát vô tuyến RF front-end, Millimeter-Waves.

- Tối ưu vô tuyến

15

ThS.NCS Trần Vũ Kiên

Giảng viên

Email: kiendlth2@gmail.com

- Đo kiểm và đánh giá chất lượng mạng di động.

- Thiết kế và lập trình Vi điều khiển.

    - Bảo dưỡng sửa chữa thiết bị điện, điện tử.
16

ThS. Phan Thị Thanh Ngọc

Giảng viên

Email: ngocptt@epu.edu.vn

-  Vi xử lý và các hệ thống điều khiển tự động. 

-  Thiết kế hệ thống Handset, Portable, Switching

-  Mạng thế hệ mới, mạng tiết kiệm năng lượng, an ninh mạng. 

-  Các công nghệ mạng SDN, OpenFlow, White-box, VFN. 

-  Xây dựng các ứng dụng IOT, Robotics, Cloud

-  Xây dựng các ứng dụng hệ thống trên AWS, Zope/Plone, Python, Java, Php.

17

ThS. Vũ Ngọc Châm

Giảng viên

Email: chamvn@epu.edu.vn

-  Truyền dẫn số

-  Hệ thống truyền dẫn quang

  -  Các giải pháp sợi quang thế hệ mới
18

ThS. NCS Đặng Trung Hiếu

Giảng viên

Email: hieudt@epu.edu.vn

- Hệ thống thông tin vô tuyến

- Hệ thống thông tin đa anten

  - Xử lý tín hiệu số
19

ThS. Đỗ Quốc Đáng

Giảng viên

Email: dangdq@epu.edu.vn

- Lĩnh vực điện, điện tử, tự động hóa, đo lường điều khiển.

- Tự động hóa trong nhà máy, trạm điện, nhà thông minh

 -  Giải pháp tiết kiệm năng lượng
20

ThS. Hoàng Vân Đông

Giảng viên

Email: hoangvandong@epu.edu.vn

 

- Thiết kế điện tử: Các họ vi điều khiển 8051, AVR, PIC, TI…;

- Ngôn ngữ mô tả phần cứng và FPGA.

- Xử lý tín hiệu số: Xử lý âm thanh, hình ảnh với DSP; 

Thủy vân số.

  - Mạng thông tin: Internet; Voice over IP; Internet of Things; Network security.

21

ThS. Trần Trọng Thắng

Giảng viên

Email: thangtt@epu.edu.vn

 

- Thiết kế phần cứng, lập trình vi điều khiển

- Điện tử y sinh

  - Phương pháp tạo ảnh siêu âm trong y tế.

22

ThS. Đàm Xuân Định

Giảng viên

Email: dinhdx@epu.edu.vn

- Nghiên cứu chế tạo các thiết bị điện tử, viễn thông.

  - Xây dựng giải pháp, khai thác, vận hành, sửa chữa các thiết bị,          hệ thống điện tử, viễn thông

23

ThS. NCS Đinh Văn Tuấn

Giảng viên

Email: tuandv85@epu.edu.vn

- Thiết kế hệ thống nhúng

- Phát triển các ứng dụng, giải pháp điện tử và truyền thông trong ngành điện

   - Giải pháp tích hợp hệ thống tự động hoá
24

TS. Doãn Thanh Bình

Giảng viên 

Phụ trách phòng KT&ĐBCL

Email: binhdt@epu.edu.vn

-Biến đổi sóng con thế hệ mới, xử lý tín hiệu nhiều chiều;  
-Ứng dụng lý thuyết hệ thống vào các hệ thống massive MIMO, 5G/6G, beamforming, các hệ thống GNSS độ chính xác cao;
-Các hệ thống MC-CDMA áp dụng cho các hệ thống thông tin thế hệ tiếp theo
-Mạng máy tính và các hệ thống không dây
-Xử lý ảnh và nhận dạng đối tượng ứng dụng AI

25

TS. Trần Văn Nghĩa

Giảng viên thỉnh giảng

Email: nghiamosmipt@gmail.com

 

   - Xử lý tín hiệu

   - Hệ thống xử lý thích nghi và mạng nơ-ron

   - Xử lý thông tin radar, tác chiến điện tử, viễn thông, truyền hình

   -    Kỹ thuật lập trình FPGA, matlab

26

TS. Trần Hoài Trung

Giảng viên thỉnh giảng

Email: hoaitrunggt@yahoo.com

 

- Thông tin vô tuyến nâng cao: truyền thông hợp tác và truyền thông nhận thức, truyền sóng mm- Wave,...

- Xử lý tín hiệu, thiết kế và chế tạo thiết bị trong Thông tin vô tuyến: bộ tiền mã hóa, mã hóa không gian - thời gian, bộ lọc, anten, Massive MIMO, OFDM, FPGA...

- Ứng dụng hệ thống tích hợp Công nghệ thông tin- Viễn thông- Điện tử

- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và học sâu trong viễn thông 

27

TS. Nguyễn Phú Đăng

Giảng viên thỉnh giảng

Email: npdangdtys@gmail.com.

- Phát triển các hệ thống đo lường, điều khiển và giám sát tín hiệu sinh học, các thuật toán và chương trình xử lý, nhận dạng ảnh y tế.

- Phát triển các phương pháp và thuật toán phân tích và tổng hợp, điều khiển tối ưu các hệ thống điều khiển tự động đối tượng có tham số phân bố.

28

TS. Đặng Thúy Hằng

Giảng viên thỉnh giảng

Email: hangdtys@gmail.com

- Phân tích và nhận dạng tín hiệu y sinh

- Y học hạt nhân và Kỹ thuật xạ trị

29

TS. Nguyễn T.Bích Ngọc

Giảng viên thỉnh giảng

Email: bichngocbio@gmail.com

- Nghiên cứu sự phát triển thể lực và sinh lý của người Việt Nam và các yếu tố ảnh hưởng

- Nghiên cứu sự phát triển trí tuệ và các yếu tố ảnh hưởng

- Nghiên cứu về sức khoẻ sinh sản của học sinh, sinh viên

- Nghiên cứu về suy dinh dưỡng và béo phì ở trẻ em và biện pháp phòng chống

30

CN. Vũ Thị Nguyên

Giáo vụ khoa ĐTVT

Email: vuthinguyen2011@gmail.com

  Điện thoại : 024.22185582

                     /0948312279