Liên hệ

 Phòng M305 - tầng 3 nhà M

 Thời gian: 7h30 - 16h30

 Điện thoại: 024-22185582

 Email: dtvt@epu.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/EPUFET