Tiến sĩ

Kĩ thuật điện tử đã và đang đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực năng lượng nói riêng và rất nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, xã hội ở nước ta và trên thế giới nói chung. Sự phát triển mạnh mẽ và liên tục của hàng loạt nhà máy công nghiệp hiện đại tại các thành phố lớn, các khu công nghiệp, khu chế xuất… càng đẩy mạnh nhu cầu tuyển dụng cán bộ kĩ thuật có trình độ cao về điện, điện tử và tự động hóa công nghiệp. Các Viện, trung tâm nghiên cứu, trường Đại học cũng đang có nhu cầu cao về đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng viên có trình độ tiến sĩ ngành Kĩ thuật điện tử.

Với cơ sở vật chất hiện đại gồm 02 phòng Thí nghiệm điện tử, 03 phòng thực hành điện tử, viễn thông và máy tính và đội ngũ giảng viên có trình độ cao gồm 23 giảng viên, trong đó có 04 phó giáo sư, 08 tiến sĩ và 11 giảng viên có trình độ thạc sĩ, khoa Điện tử Viễn thông nhận thấy đủ năng lực để xây dựng một chương trình đào tạo tiến sĩ đảm bảo chất lượng cho giai đoạn phát triển tới của đất nước.

Chương trình đào tạo Tiến sỹ ngành Kỹ thuật Điện tử bắt đầu tuyển sinh từ năm 2020.