Đăng ký xét tuyển online

Đăng ký xét tuyển online ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông theo link sau:

https://tuyensinh.epu.edu.vn/dang-ky-xet-tuyen.html?fbclid=IwAR3Mo3qtpLqYW45Yo6zkorzdlepIRIHXJdUsZldaG9U7objAJG8FIqQe93A

Thời gian nhận hồ sơ Xét tuyển theo kết quả học tập đến hết ngày 20-6-2020 gồm Phiếu ĐKXT (https://tuyensinh.epu.edu.vn/trang/mau-phieu-dkxt-2306.html) và lệ phí 100k nộp trực tiếp tại phòng Tuyển sinh ĐH Điện lực hoặc qua đường bưu điện.
Điều kiện xét tuyển: Điểm trung bình chung các môn trong tổ hợp xét tuyển không nhỏ hơn 6.0

Chi tiết thông tin tại đây:

https://tuyensinh.epu.edu.vn/chi-tiet-tin/thong-bao-ve-viec-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2020-12329.html?fbclid=IwAR31Vj3LMnixVWr9u12QNUjvWb0tpsaG80wfg9hU4xKgDYUimJoG7imyoU4