Thông báo điểm trúng tuyển ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

Khoa Điện tử Viễn thông thông báo, chuyên ngành Công nghệ KT Điện tử Viễn thông, mã ngành 751302 có điểm trúng tuyển là 21.5 điểm.

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông là một trong những Ngành trọng điểm của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, là Ngành có nhu cầu nguồn nhân lực rất lớn ở Việt Nam và trên thế giới. Sinh viên theo học Ngành này được đào tạo toàn diện, có chuyên môn tốt, có kỹ năng mềm, có khả năng thiết kế, chế tạo, vận hành các thiết bị và hệ thống điện tử - viễn thông hiện đại, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động. Sinh viên tốt nghiệp ngành Điện tử - Viễn thông có nhiều cơ hội việc làm và có thu nhập hấp dẫn.