[Chuyển động 24h] Khoa ĐTVT chế tạo máy trợ thở

Với tinh thần cùng tham gia với cả xã hội để đẩy lùi dịch bệnh, nhóm nghiên cứu thuộc Khoa Điện tử - Viễn thông và Trung tâm nghiên cứu phát triển, Trường Đại học Điện lực đã cho ra đời hai phiên bản đầu tiên của mẫu máy trợ thở cho bệnh nhân mắc COVID-19.

Cùng xem phóng sự do Chuyển động 24h thực hiện về trường đại học chế tạo máy trợ thở:

https://www.facebook.com/tintucvtv24/videos/562739384356248/