Chúc mừng CLB Nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Điện tử - Viễn thông tròn 1 tuổi

Đánh dấu 1 năm hoạt động, CLB Nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Điện tử - Viễn thông tổ chức buổi gặp mặt mừng sinh nhật 1 tuổi

CLB được thành lập ngày 4-5-2018 với nguyện vọng của các sinh viên đam mê khoa học và sự hỗ trợ của các giảng viên khoa Điện tử - Viễn thông. Trong suốt 1 năm qua, tuy chưa có thành tựu hay sản phẩm lớn, các bạn sinh viên đã có những hoạt động chuyên môn nhằm chuẩn bị về kiến thức và kỹ năng hướng tới các đề tài, ý tưởng khoa học trong năm tiếp theo.
Các thầy cô giáo khoa ĐTVT cũng tới chung vui và chia sẻ với các thành viên CLB, đồng thời động viên, khuyến khích các bạn kiên định trên con đường tìm hiểu khoa học và ứng dụng thực tế, tạo phong trào cho sinh viên toàn khoa.