Hành trang thực tập khóa D9

Tiếp theo thành công của sự kiện ngày 31/8/2017 Talk show "Tấm bằng Điện Lực công lực đến đâu", sự kiện quan trọng nhất của tháng 5/2018 chính thức được khởi động. Khoa ĐTVT thông báo tới toàn thể các sinh viên Khoa ĐTVT về Chương trình "Hành trang thực tập" cho đối tượng D9 và D10 Khoa ĐTVT- ĐH Điện lực

Thời gian : 17h ngày 30/5/2018
Địa điểm : Hội Trường nhà M (Phòng 404 nhà M) Trường Đại học Điện Lực.
Thành phần tham gia 100% sinh viên của D9 và D10 Khoa ĐTVT.
Đơn vị tổ chức: Công ty FPT Telecom & Khoa ĐTVT

Mục đích:
1) Cung cấp cho sinh viên D9 các thông tin về:
+ Địa điểm thực tập
+ Các lĩnh vực có thể tiếp cận
+ Yêu cầu và trách nhiệm trong quá trình thực tập tốt nghiệp
+ Thủ tục để được đi thực tập
+ Yêu cầu viết báo cáo thực tập
+ Tiêu chí chấm điểm báo cáo
2) Cung cấp thông tin cho sinh viên D10 các thông tin về chương trình " Sinh viên công nghệ tập sự"
+ Điều kiện đăng kí và được làm việc

Yêu cầu : D9 có mặt đông đủ, những sinjh viên vắng măt phải chịu trách nhiệm với Khoa về vấn đề thực tập tốt nghiệp.
D10 tham gia tích cực và gửi DS tối thiểu 15 đoàn viên đối với mỗi chi đoàn (D10KTDT, D10DTVT1, D10DTVT2, D10TBDTYT, D10CLC_DTVT)
Các sinh viên khác nếu thấy ý nghĩa có thể tham gia chương trình để có cơ hội nhận quà.