Thông báo Hội thảo về CTDT của khoa ĐTVT

Khoa ĐTVT tổ chức Hội thảo Lấy ý kiến các bên liên quan về Chương trình đào tạo đại học ngành CNKT Điện tử - Viễn thông và Chương trình đào tạo Thạc sỹ ngành Kỹ thuật điện tử.

Thời gian 14h ngày 19-11-2018

Địa điểm Văn phòng khoa ĐTVT - M305 - ĐH Điện lực

Thành phần: Giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, tổ chức giáo dục, nghiên cứu viên, nhà tuyển dụng, người sử dụng lao động