Chuyên ngành điện tử viễn thông

Chuyên ngành điện tử viễn thông chuyên đào tạo về ác công nghệ,giải pháp kết nối, truyền dẫn thông tin: thông tin vô tuyến, thông tin quang, thông tin di động, thông tin vệ tinh, thông tin vi ba, các hệ thống thiết bị viễn thông.

Việc làm sau tốt nghiệp:

  • Thiết kế, chế tạo, tích hợp, vận hành các hệ thống thiết bị viễn thông;
  • Giám sát, quản lý kỹ thuật và kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ viễn thông.

Nơi làm việc:

  •  Các nhà mạng viễn thông (Viettel, VNPT, MobiFone, VietnamMobile, FPT Telecom, ...); các hãng cung cấp thiết bị (Ericsson, Motorola, Siemens, Huawei...),
  • Các nhà máy chế tạo, sản xuất, lắp ráp, bảo trì thiết bị viễn thông (Samsung, LG, VNPT Technology, Viettel Technologies...);
  • Các cơ sở nghiên phát triển trong lĩnh vực viễn thông
  •  Các lĩnh vực khác cần sử dụng hạ tầng viễn thông như: điện lực, ngân hàng, hàng không, hàng hải, an ninh quốc phòng…