Chuyên ngành thiết bị điện tử y tế

Chuyên ngành thiết bị điện tử y tế chuyên đào tạo về các công nghệ điện tử ứng dụng trong y học; các thiết bị điện tử trong yư tế: chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, hỗ trợ điều trị, hỗ trợ chức năng và phục hồi chức năng...

Việc làm sau tốt nghiệp:

  • Tư vấn, giám sát, vận hành, quản lý, kinh doanh các thiết bị, hệ thống công nghệ điện tử trong y tế;
  • Thiết kế, chế tạo một số thiết bị hỗ trợ điều trị và phục hồi chức năng;

Nơi làm việc:

  • Các cơ sở y tế;
  • Các cơ sở nghiên cứu, phát triển thiết bị y tế;nhà máy chế tạo, sản xuất, lắp ráp, bảo trì thiết bị điện tử y tế (Siemens, Omron, Shimadzu...); - Các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị điện tử y tế.

Chi tiết chuyên ngành: xem taị đây