Công bố Chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo CNKT DTVTcủa Trường Đại học Điện lực

Ngày 26/8/2022, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (https://cea.vnu.edu.vn) đã ký quyết định số 670/QĐ-KĐCL công nhận CTĐT ngành CNKT Điện tử - Viễn thông của Khoa ĐTVT (https://fet.epu.edu.vn), Trường ĐH Điện lực đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành.

Đạt được Chứng nhận chất lượng CTĐT ngành CNKT Điện tử - Viễn thông thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm của Khoa ĐTVT và Trường ĐH Điện lực trong việc không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

Trong thời gian tới, Khoa ĐTVT - Trường ĐH Điện lực sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và NCKH với thực tiễn sản xuất và đời sống, đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp.