Danh sách Hội đồng bảo vệ ĐATN cho sinh viên các khóa D12, D14LT ĐTVT.

Khoa Điện tử - Viễn thông - ĐH Điện lực tổ chức Lễ bảo vệ Đồ án tốt nghiệp cho các sinh viên D12CLC.DTVT - D12DTVT - D12KTDT - D12TBYT - D14LTDTVT.

Thời gian: từ 7h30 thứ 7 ngày 19/3/2022.

Danh sách hội đồng bảo vệ, địa chỉ bảo vệ trực tiếp và link bảo vệ online theo file đính kèm. Nhấn vào đây để xem.

Kính mời các thầy cô, sinh viên các khóa và quý vị quan tâm tham dự.