Thông báo mức điểm sàn ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

Thông báo Mức điểm nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển đại học chính quy (điểm sàn) theo phương thức xét kết quả thi THPTQG của ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông:

Công nghệ kỹ thuật điện từ - viễn thông (Gồm 5 Chuyên ngành: Điện từ viễn thông; Kỹ thuật điện từ; Điện từ và kỳ thuật máy tính; Điện từ và obot; Điện từ y tế)  với mức điểm sàn là  15 điểm. Đối với ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông chất ượng cao mức điểm sàn là 14 điểm. 

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có.       

                 Chi tiết các chuyên ngành thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông: